• Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ogłoszenie

Email Drukuj
Zarząd Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o, ul. Wojkowicka 2, 41-250 Czeladź, zawiadamia iż zgodnie z „Regulaminem wynajmowania mieszkań w zasobach Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o z siedzibą w Czeladzi” wniosek nr 1/1229 z dnia 10.06.2016r. został zakwalifikowany do zawarcia umowy najmu lokalu położonego przy ul. Kościuszki 18/7.
Od decyzji Komisji, o której mowa w §8 ust. 1 ( Regulaminu wynajmowania mieszkań  w zasobach CTBS Sp. z o. o. z siedzibą w Czeladzi) wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Odwołanie składa się za pośrednictwem Towarzystwa  w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji. 

Od decyzji Komisji, o której mowa w §8 ust. 1 ( Regulaminu wynajmowania mieszkań  w zasobach CTBS Sp. z o. o. z siedzibą w Czeladzi) wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Odwołanie składa się za pośrednictwem Towarzystwa  w terminie      7 dni od dnia otrzymania decyzji. 

Ogłoszenie - Całodobowa obsługa awaryjna

Email Drukuj

UWAGA!!!

OD 1 STYCZNIA 2016, FIRMĄ ZAJMUJĄCĄ SIĘ ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OBSŁUGI AWARYJNEJ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH BĘDZIE:

 

ADM ZN SP. Z O.O

41-219 SOSNOWIEC

UL. KOSYNIERÓW 35

 

ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ POD NUMERAMI TELEFONU:

DZIAŁ TECHNICZNY CZELADZKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. 

32/266-60-06W GODZINACH PRACY SPÓŁKI

PN  730- 1700

WT – CZW 730- 1530

PT 730 – 1400

ADM ZN SP. Z O.O. 

602 707 700 PO GODZINACH PRACY SPÓŁKI, CAŁODOBOWO W DNI WOLNE OD PRACY ORAZ ŚWIĘTA

Witamy na stronie CTBS sp. z o.o.

Email Drukuj
 

 

 Siedziba: 41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 2, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VII Gospodarczy  KRS pod numerem 0000320796, o kapitale zakładowym  3.091 200,00 zł, numer NIP 6252382671, numer REGON 241039136, której jednoosobowy zarząd stanowi Prezes Zarządu mgr Paweł Wojtusiak.

Kapitał zakładowy wynosi 3.091 200 zł.
You are here